Manises
Nom: Casa Violeta (Manises)
Àmbit: Assistència integral, Dona i igualtat
Direcció: Avinguda dels Tramvies, 19, Manises, Comunidad Valenciana, 46940
Email: igualdad@manises.es
Telèfon: 961545116 / 961298126
Professionals:
Agent d'igualtat
Derivació a serveis especialitzats
Psicòloga
Assessorament jurídic