Silla
Nom: Centre de Serveis Socials Municipals (Silla)
Àmbit: Assistència integral
Direcció: Carrer de Sant Josep, 56, Silla, Comunidad Valenciana, 46460
Email: benestar@silla.es
Telèfon: 961212222
Professionals:
Equip Social de base