Des de la Mancomunitat intermunicipal de l’Horta Sud us presentem la plataforma virtual d’igualtat que constitueix una eina de consulta i sensibilització en matèria d’igualtat, a la ciutadania i als ajuntaments que componen la comarca.

La Mancomunitat Horta Sud i els municipis que la componen estan realitzant grans esforços de coordinació que promoguen actuacions per a aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i milloren la prevención i actuació en els casos de violència contra les dones.

Els objectius que es persegueixen són:

Facilitar el coneixement i l’accés als recursos especialitzats tant en matèria d’igualtat com en prevenció de violència contra les dones.
Optimitzar la utilització dels recursos municipals.
Millorar els processos de coordinació entre els diferents recursos municipals.

 

Des de la Mancomunitat l’Horta Sud agraïm a associacions i professionals el treball realitzat en matèria d’igualtat i en la millora de la situació de les dones de la nostra comarca. Confiem que aquesta plataforma contribuïsca a l’enfortiment de les xarxes de col·laboració existents i a la promoció de la igualtat entre dones i homes.