Massanassa
Nom: Centre de serveis socials d'atenció primària (Massanassa)
Àmbit: Assistència integral
Direcció: Carrer Major, 15, Massanassa, Comunidad Valenciana, 46470
Email: benestar@massanassa.es
Telèfon: 961250787
Professionals:
Treballadores socials
Psicòloga
Educadora social
Assessora jurídica