Mislata
Nom: Centre de Salut (Mislata)
Àmbit: Sanitat
Direcció: Avenida Buenos Aires, 2, Mislata, Comunidad Valenciana, 46920
Telèfon: 961964970
Professionals:
Personal especialitzat en medicina, infermeria i treball social