Mislata
Nom: Centre de Salut Mental (Mislata)
Àmbit: Sanitat
Direcció: Avenida Buenos Aires, 2, Mislata, Comunidad Valenciana, 46920
Telèfon: 961964970
Professionals:
Personal especializado en medicina, enfermería y trabajo social