Picassent
Nom: Serveis Socials Municipals (Picassent)
Àmbit: Assistència integral
Direcció: Carrer Pintor Segrelles, 26, Picassent, Comunidad Valenciana, 46220
Telèfon: 961222018
Professionals:
Equip social