Aldaia
Nom: Centre de Serveis Socials (Aldaia)
Àmbit: Assistència integral
Direcció: Carrer Coladors, 16, Aldaia, Comunidad Valenciana, 46960
Email: serveissocials@ajuntamentaldaia.org
Telèfon: 961988806
Professionals:
Equip social base, Unitat d'igualtat