Manises
Nom: Centre de Serveis Socials Municipals (Manises)
Àmbit: Assistència integral
Direcció: Plaza Dos de Mayo, 12, Manises, Comunidad Valenciana, 46940
Email: ssocials@manises.es
Telèfon: 961521998
Professionals:
Equip Social de base