Alcàsser
Nom: Centre de Serveis Socials Municipals (Alcàsser)
Àmbit: Social
Direcció: Avinguda Mestre Serrano, 34, Alcàsser, Comunidad Valenciana, 46290
Email: alcasser_sso@gva.es
Telèfon: 961222995
Professionals:
Equip social de base