Alfafar
Nom: Centre de serveis socials municipals (Alfafar)
Àmbit: Assistència integral
Direcció: Carrer la Tauleta, 38, Alfafar, Comunidad Valenciana, 46910
Telèfon: 963182126
Professionals:
Treballadors socials
Educadors socials
Psicòlogues
Lletrada
PANGEA