Mislata
Nom: Casa de la dona (Mislata)
Àmbit: Assistència integral, Dona i igualtat
Direcció: Carrer de Miguel Hernández, Mislata, Comunidad Valenciana, 46920
Telèfon: 963137338
Professionals:
Cap de secció de dona
Tècnica de dona
Agent d'igualtat Promotor/a d'igualtat