Picanya
Nom: Dones de Picanya
Ens dediquem a: Obrir àmbit de participació de les dones en la construcció de la societat actual, defenent i desenvolupant els valors del feminisme. Defensar els drets de les dones. Treballar per la consecució de la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la vida social. Establir relacions i canals de col-laboració amb altres associacions que estiguen enfocades a perseguir els mateixos fins.
Àmbit:
Àmbit geogràfic: Provincial
Direcció: Carrer Vent de Garbí, 1, Picanya, Comunidad Valenciana, 46210
Email: donesdepicanya@gmail.com
Telèfon: 630188475
Web: https://donesdepicanya.blogspot.com
Facebook: https://es-la.facebook.com/donesdepicanya
Twitter: https://twitter.com/donesdepicanya
Instagram: https://www.instagram.com/donesdepicanya/?hl=es