Silla
Nom: Casa de la dona Silla
Ens dediquem a: Aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes en el municipi de Silla. Evitar la discriminació que pateixen les dones pel fet de ser dones. Visibilitzar la discriminació cap a les dones.
Àmbit:
Àmbit geogràfic: Municipal
Direcció: Plaça del Mercat Nou, 6, Silla, Comunidad Valenciana, 46460
Email: casadeladonasilla@gmail.com
Telèfon: 670502326
Facebook: https://www.facebook.com/CasaDonaSilla/
Instagram: https://www.instagram.com/casadeladonade/