Catarroja
Nom: Associació Feminista de Catarroja La Bacora
Ens dediquem a: Crear un espai comú i segur no mixte per a compartir inquietuds sobre el feminisme, lluitar contra l'heteriopatriarcat de manera local, donar veu als feminismes. Visibilitzar la desigualtat de génere i contribuir a acabar amb ella. Promoure la igualtat de gènere. Fer teixit feminista i consolidar el moviment feminista al nostree poble i als voltants. Col·laborar amb uns altres moviments feministes. Realitzar activitats de cara a l'empoderament de les dones. Normalitzar la diversitat.
Àmbit:
Àmbit geogràfic: Comarcal
Direcció: Carrer Joaquim Escriva Retor, 1, Catarroja, Comunidad Valenciana, 46470
Email: feministeslabacora@gmail.com
Telèfon: 646391797
Facebook: https://www.facebook.com/LaBacora/
Twitter: https://twitter.com/bacorafeminista%20%20
Instagram: https://www.instagram.com/labacorafeminista